annaericsson.se

LOJSTA HED

På Lojsta hed på södra Gotland lever en flock gotlandsruss ”på skogen” på samma sätt som deras förfäder gjort sedan urminnes tider. Flocken består av 50 ston. När fölen föds på våren och sommaren stiger antalet till drygt 80 djur. För att ha kontroll på aveln används en hingst som släpps till flocken på sommaren och tas hem på hösten. Hästarna ägs av tio gotländska familjer och Gotlands läns hushållningssällskap. Tillsammans bildar de en sambetesförening, "Baggföreningen”. (Bagge är det gamla gotländska ordet för russ.) Syftet med deras insatser är att visa denna urgamla svenska ras i sin ursprungliga miljö.

Gotland

Fynd från Vallhagar, bara några kilometer från Lojsta hed, visar att traditionen med hästar ”på skogen” användes redan under järnåldern. Hästarna fick föda sig bäst de kunde på skogen och fångades in efter behov. Fram till 1800-talets mitt fanns det gott om russ som strövade vilda i skogarna över hela Gotland. Därefter minskade antalet ”skogsruss” dramatiskt. I början av 1900-talet var skogsrussen nära att helt försvinna. För att rädda de sista russen hägnade bönderna från trakten och Gotlands läns hushållningssällskap in ett område på Lojsta hed 1932. Här släpptes den spillra som fanns kvar av de vilda russflockarna och här går deras ättlingar än i dag. Lojsta hed består av ett 650 hektar stort skogsområde uppdelat på tre hagar. Vintertid utfodras hästarna med hö, men annars klarar de sig själva. Fem gånger per år fångas hästarna in. Det sker på gammalt vis med skallgångskedja som driver hästarna till fållor vid uppsamlingsplatsen vid Gerums korsgata. Då är även allmänheten välkommen att delta. Det sker : - på våren och i december för hovvård då hovarna klipps. - maj/juni när hingsten släpps till flocken. - juli vid premieringen då hästarnas rastyp bedöms och poängsätts. - november när fölen skiljs från stona och säljs vidare. Vid samma tillfälle chip- och frysmärks fölungarna. Frysmärkta siffror på halsen är signum för att russen är födda på Lojsta hed. För att bekosta stonas liv i frihet på Lojsta hed säljs fölen på hösten.

Läs mer på lojstarussens egen hemsida: www.lojstahedrussen.se

Fakta Gotlandsruss

  • Gotlandsrusset är Sveriges enda inhemska ponny.
  • Mankhöjd 115-130 cm.
  • Det finns i dag totalt omkring 8 000 gotlandsruss och rasen har av EU klassats som utrotningshotad.
  • Gotlandsrusset är känt som en härdig, uthållig och mångsidig häst. De används som rid- och körhästar.
  • Russet är en s k naturtravare vilket gör det till en överlägsen ponnytravare.

 

E-mail: kontakt@annaericsson.se