annaericsson.se

AKVARELLER/HOVAVTRYCK

Klicka för på bilderna
Baggar, Akvarell
Boalill, Akvarell
Två lojstaruss, Akvarell
Flocken Lojsta hed, Akvarell
Furia, Akvarell
Född på Lojsta hed, Akvarell
Botes källmyr, Akvarell
Juverina, Akvarell
Leonora, Akvarell
Majzena, Akvarell
November, Akvarell
Russi pa hajdi, Akvarell.
 
Sifa, Akvarell
Tre på hygget, Akvarell
Flocken 2003,
Gipsavgjutning flockens hovar.
 
E-mail: kontakt@annaericsson.se